Rendszertan > ... > Kosborfélék > Kosbor > Tarka kosbor

Tarka kosbor

Orchis tridentata

Védett Megtalálás bejelentése
Félgömb alakú virágzata miatt könnyen téveszthető a gömbös kosborral, de annak leple nem csíkozott, nincs tőlevélrózsája és lepelsisak, illetve a lepellevél vége bunkószerűen megvastagodik.
10-30 cm magas, kisebb termetű kosborféle. Szára egyenes,felálló. Alsó levelei tőlevélrózsában állnak, tojásdad-lándzsásak, hosszuk 4-12 cm, szélességük 1-2,5 cm. A felső szárlevelek szálas-hosszúkásak. Virágzata tömött félgömb alakú füzér, később megnyúlik. A leplek hosszan kihúzottak, sisakformán összeborulók, csíkosak, hegyes végűek. A mézajak három mélyen hasadt hasábból áll, a középső hasáb még két részre osztott, fehér vagy halványrózsaszín alapon sötét lilásrózsaszín pettyekkel, foltokkal. Sarkantyúja lefelé áll. Toktermése sok ezer apró magot rejtő tok. Április-május hónapokban virágzik mészkedvelő dolomit-és mészkő sziklagyepeken karsztbokorerdőkben, pusztafüves lejtőkön. Védett, természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Felülnézet
Felülnézet
Online növényhatározó - Néhány jog fenntartva! (CC-BY-SA 3.0)