Rendszertan alapok

Földünk biológiai sokféleségét egy arra kialakított rendszer segítsége nélkül jórészt lehetlen lenne megértenünk. Az élőlények rendzserezésének problémájára Linné: Rendszertan (Systema Naturae: Carl von Linne) című műve jelentette a megoldást. Itt az egyes egyedek rendszetanba való illeszkedését a faj-nemzetség-család-rend-osztály sorozatba való illeszkedésük alapján határozzák meg. Ez a szabály általánosan érvényes a növények, állatok, mikrobák egyedeire is, viszont a nevezéktanunk egymsától független. (tehát megkülönböztetünk botanikai, zoológiai és mikrobiológiai nevezéktant) A növények tudományos nevezéktanának bevezetése és egységesítése először 1905-ben a bécsi botankiai kongresszuson került sor.

Rendszertan

A fajok rokonság, leszármazás, fejlődéstörténet alapján való csoportosítása. Célja a biológia rendszerezés problémájának megoldása.

Alapegysége a faj. A rendszertan természetesen nem csak a faj, nemzetség, család kategóriáját tartalmazza. Megkülönböztethetünk fő (gyakran használt, általánosan ismert) és kevésbé ismert kategóriákat is.

Főbb rendszertani kategóriák: nagyság szerinti sorrendben

 • Ország- Regnum
 • Törzs- phylum
 • Osztály- classis
 • Rend- ordo
 • Család- familia
 • Nemzetség- genus
 • Faj- species

A főbb rendszertani kategórák alá alkategóriák (latinul a sub előtaggal jelölt) tartoznak. Ezeket ritkábban főleg tudományos jellegű iratokban, a rendszertannal külön foglalkozó művekben találhatjuk meg. (pl: subclassis - alosztály)

Faj (Species)

A rendszertan alapegysége, "célja: hogy meg tudjuk nevezni az egymáshoz hasonló alakasorozatokat melyek a többi alaksorozattól különböznek" (Molnár V. Attila: növényrendszertani alapsimeretek)

A faj latin neve két tagból, a nemzetség és a nemzetségen belüli elkülönítő jelből áll. Ez a kettős nevezéktan (Binominális nomenklatura) amit szintén a neves Svéd botanikus: Carl von Linne nevéhez köthetünk. Tehát a Tarka kosbor esetében a nemzetségnév a kosbor, a nemzetségen belüli elkülönítő jelleg a tarka jelző (Orchis tridentata → Orchis-genus — tridentata-species)

A fajok további (faj alatti) rendszertani kategórákba tömörülnek, ezek: a Gyűjtőfajok (species aggregata) kisfajok, alfajok (subspecies), változatok (varietas). Ezek a fajon belüli, a szétválás kezdeti szakszában járó, vagy földrajzilag elkülönülő, egymástól elszigetelt helyen élő, egymástól alig vagy csak bizonyos alaki formákban (méret stb..) különböző egyedeket nevezi meg. A tudományos elnevezés során először a faj neve (Pulsatilla pratensis) majd a fajon belüli elkülönülésre utaló jel (subspecies nigricans) kerül megnevezésre.

Példa: A tarka kosbor rendszertanának felépítése

 • Növények országaRegnum vegetabile
 • Zárvatermők törzseAngiospermatophyta
 • Egyszikűek osztályaMonocotyledonopsida
 • Liliom alakúak alosztályaLiliidae
 • Orchideavirágúak rendjeOrchidales
 • Kosbor/orchideafélék családjaOrchidaceae
 • Kosborok nemzetségeOrchis
 • Tarka kosborOrchis tridentata
Szerző Csengeri László
2009-10-04 00:00:00
Online növényhatározó - Néhány jog fenntartva! (CC-BY-SA 3.0)